Wat kan ik doen als mijn kind blijvende tanden of kiezen mist?

Bij deze patiënt ontbreekt een premolaar. Bij de nog aanwezige melkkies zijn de wortels al voor een groot deel opgelost. Het trekken van de melkkies en het orthodontisch sluiten van het ontstane gat heeft als voordeel dat er later geen implantaat nodig is. Het nadeel is dat het sluiten van een gat van 10mm breed een lang beugeltraject vergt.

Kinderen wisselen hun laatste tand gemiddeld rond 11e-12e levensjaar.  Als een melktand wisselt breekt meestal vrij kort daarna de volwassen tand door. Soms gaat een melktand niet los zitten of valt hij er uit en komt er geen opvolger naar boven. Dit kan veroorzaakt worden door ruimtegebrek, doordat de opvolger in de verkeerde richting groeit of doordat de opvolger simpel weg ontbreekt. De beste manier om de oorzaak vast te stellen is om een overzichtsröntgenfoto (OPT) te nemen.

Er zijn 3 opties als een blijvende tand/kies ontbreekt: 1) de melktand/kies laten zitten, 2) de ontbrekende tand vervangen, 3) het gat met een beugel sluiten. Wat de beste oplossing is hangt af van een aantal variabelen: wat de conditie is van de melktand/kies, hoeveel ruimte gebrek er is, wat de conditie is van de overige tanden en kiezen en hoe de beet is.

 Soms is het beter om de melktand te laten zitten. Als de beet goed is, de tanden recht staan en de melktand/kies geen gaatjes heeft en mooie lange wortel dan kan zo’n melktand/kies nog heel lang mee gaan. De melktand kan dan vervangen worden door een implantaat of een brug als deze rond 40-50 jarige leeftijd verloren gaat . Met een goede beet en rechte tanden is er geen, of maar heel kort een beugel nodig. Als je een melktand verwijdert en het overgebleven gat sluit met een beugel wordt de behandeling veel langer.

Als er ernstig ruimtegebrek is en/of problemen zijn met de beet waarbij toch uitgebreid gebeugeld dient te worden, dan is het een goede optie om de melkkies/tand te verwijderen en het gat orthodontisch te sluiten. Om de symmetrie te behouden moet vaak dezelfde kies of tand die wel doorgekomen is aan de andere kant ook verwijderd worden. Het sluiten van de ontstane ruimtes heeft als voordeel dat er later geen kostbaar implantaat/brug nodig is. Vaak komt er ook voldoende ruimte vrij voor de verstandskiezen, deze kunnen later normaal doorbreken en hoeven dan niet verwijderd te worden. Voor de kiezen die je eerst verliest krijg je er dan rond je 18e jaar verstandskiezen  terug.

Welke oplossing het beste is, is dus afhankelijk van verschillende factoren. Een behandelplan wordt opgesteld nadat een op de orthodontieafdeling een uitgebreid onderzoek gedaan is. Nadat alle gegevens verzameld zijn kan er een goede afweging gemaakt worden. De verschillende behandelopties en de voor- en nadelen daarvan worden daarna met ouder en kind doorgenomen.