Een periodieke controle is een onderzoek naar de gezondheid van uw gebit en mond door de tandarts. Dit doen we bij voorkeur elk halfjaar, zodat we problemen kunnen voorkomen of op tijd kunnen signaleren.

Het gebit wordt gecontroleerd op gaatjes en het tandvlees wordt beoordeeld d.m.v. de DPSI score, als deze te hoog is wordt u doorverwezen naar de preventieassistente of mondhygienist. Ook wordt er gekeken naar de slijmvliezen, kaken en tong. Zo nodig wordt er tijdens de controle ook tandsteen verwijderd en/of de tanden worden gepolijst. Indien nodig worden er tijdens de controle ook röntgenfoto’s gemaakt.

Hoe vaak is een Periodieke Tandarts Controle nodig?

Wij adviseren om 2 keer per jaar ( 1 keer iedere 6 maanden) de gezondheid van uw tanden en tandvlees te laten controleren. In zijn algemeenheid geldt dat het verstandig is om periodiek uw gebit te laten controleren. De tandarts kan het beste aangeven hoe vaak u het beste naar de controle kunt gaan. Het is wenselijk kinderen vanaf 2 jaar in te schrijven bij de tandarts en ze op halfjaarlijkse controle te laten komen.

Wordt de controle vergoed?

Kinderen tot 18 jaar zijn vanuit de basisverzekering voor 100% verzekerd voor deze behandeling. Bij volwassenen zit deze behandeling niet in het basispakket, wel kunnen zij hiervoor een aanvullende verzekering afsluiten. Afhankelijk van de polis en verzekeraar wordt de behandeling dan volledig of voor een deel vergoed.

Wat zijn de kosten van een periodieke controle?

De tarieven voor tandheelkundige behandelingen zijn door de overheid (NZA) vastgesteld en landelijk voor alle tandartsen gelijk. De kosten van een controle kunnen variëren, afhankelijk van de mate waarin preventieve voorlichting en instructie, gebitsreiniging, polijsten en röntgenfoto’s nodig zijn. Meer informatie over de kosten vindt u hier.

Eerste keer bij onze tandartspraktijk?

Om een passend tandheelkundig behandelplan op te stellen, zal de tandarts tijdens uw eerste bezoek een algemeen tandheelkundig onderzoek verrichten. Wij vragen naar uw tandheelkundige geschiedenis, uw verwachtingen van onze praktijk en uw speciale wensen. De tandarts zal vervolgens een plan opstellen en uitvoeren.

Een algemeen tandheelkundig onderzoek verloopt als volgt:

  1. Medische anamnese: U krijgt een vragenlijst over uw gezondheid. Onze tandarts gebruikt uw ingevulde vragenlijst om rekening te houden met eventuele noodzakelijke voorzorgsmaatregelen. De tandarts zal eventuele aanvullende vragen met u doornemen.
  2. Tandheelkundige anamnese: De tandarts zal vragen naar uw tandheelkundig verleden en de huidige staat van uw gebit.
  3. Röntgenonderzoek: Afhankelijk van de status van uw gebit zal de tandarts enkele röntgenfoto’s maken.
  4. Mondonderzoek: De tandarts zal een onderzoek doen naar de gezondheid van het gebit, het tandvlees en de mond.

De tandarts zal vervolgens een diagnose stellen en indien nodig een vervolgplan maken.

Wilt u gelijk een afspraak maken, klik dan hier.