Tandheelkundig Centrum Volendam houdt van al haar patiënten een elektronisch patiëntendossier (EPD) bij. Dit dossier is niet gekoppeld aan andere zorgverleners. Gedurende uw tijd als patiënt bij ons in de praktijk worden alle relevante zaken in dit dossier genoteerd, ook als u geen patiënt meer bij ons bent blijft uw dossier bewaard voor de op dit moment geldende wettelijke bewaartermijn. Uw dossier is vertrouwelijk en wordt niet gedeeld met derden, tenzij u daar nadrukkelijk toestemming voor verleend.

Indien u inzage wenst in uw eigen dossier of uw dossier wilt delen met een andere zorgverlener, kunt u aan onze balie aan de hand van uw ID-bewijs uw dossier opvragen. Dit kan ook telefonisch (aan de hand van een ID-controle) of via de website via onderstaand formulier.