Kronen en bruggen zijn bedoeld als duurzame vervangingen voor tanden en kiezen. Ze benaderen de oorspronkelijke vorm en functie zoveel mogelijk. Een behandeling voor een kroon of brug is wat ingewikkelder dan voor een gewone vulling. U zult dan ook meestal enkele keren bij uw tandarts moeten terugkomen.

Bij Tandheelkundig centrum is het ook mogelijk uw kroon te laten vervaardigen door middel van de Cerec 3d techniek. Bij deze techniek is uw kroon vaak wel in één zitting klaar en hoeft u niet te “happen”

Wat is een kroon?kroon

Een kroon is een kapje dat precies over een afgeslepen tand of kies past, het kapje zit op de tand of kies vastgelijmd. Door een kroon krijgt de tand of kies zijn oorspronkelijke vorm en functie weer terug en is de kans op breuk van de kies of tand kleiner.

Wanneer kan een kroon nodig zijn?

 1. Er is onvoldoende houvast voor een vulling. Door tandbederf kan een groot deel van de tand of kies verloren zijn gegaan;
 2. Het verkleinen van de kans op breuk van de tand of kies. Met name na het ondergaan van een wortelkanaalbehandeling;
 3. Verbeteren van het uiterlijk. Meestal gaat het daarbij om verkleurde en/of slecht gevormde tanden of kiezen die voor in de mond staan.

Wat is een brug?brug

Een brug wordt gemaakt ter vervanging van één of meer ontbrekende tanden en/of kiezen. Een brug zit vast aan twee of meer pijlers. Dat zijn afgeslepen tanden of kiezen aan weerszijden van de open ruimte van de ontbrekende tand of kies. Een brug bestaat uit twee of meer kronen die op pijlers passen en een brugtussendeel, ook wel ‘dummy’ genoemd. Deze bestaat uit één of meer kunsttanden en/of kiezen die op de plaats van de open ruimte komen.

Wanneer kan een brug nodig zijn?

 1. Om beter te kunnen kauwen;
 2. Verbetering van het uiterlijk;
 3. Om te voorkomen dat tanden en kiezen scheef gaan staan en/of gaan uitgroeien.

Hoe verloopt de behandeling van een kroon of een brug?

De behandeling van een kroon of brug verloopt in stappen. Hiervoor zijn twee of drie bezoeken aan uw tandarts nodig. Een kroon of brug wordt niet direct in uw mond gemaakt, maar in een tandtechnisch laboratorium. Hiervoor is meestal ongeveer zo’n twee weken tijd nodig.

De behandeling in stappen:

 1. Afslijpen van de tand of kies
  Allereerst wordt een deel van de tand of kies afgeslepen, totdat er genoeg ruimte is om een kroon of brug te maken. Zo nodig krijgt u een plaatselijke verdoving
 2. Afdruk maken
  Vervolgens maakt de tandarts een afdruk van uw hele kaak of het gedeelte waarin zich de afgeslepen kies bevindt. Hiervoor brengt de tandarts een afdruklepel met een rubberachtige massa in uw mond. Zo ontstaat een afdruk waarin later in een tandtechnisch laboratorium gips wordt gegoten. Op dit gipsmodel wordt de kroon of brug gemaakt. Tegenwoordig worden de afdruk- en beetregistraties steeds vaker digitaal vervaardigd met behulp van een 3D scanner. Hierdoor kan het ‘happen’ worden overgeslagen.
 3. Beetregistratie
  Met de beetregistratie bepaalt de tandarts hoe de tanden en kiezen van uw onder- en bovenkaak op elkaar passen. Daarvoor is een afdruk van de tegenovergelegen kaak nodig. Hiervoor gebruikt de tandarts een wasplaatje of spuit de tandarts een materiaal tussen de tanden of kiezen terwijl u deze op elkaar zet. Dit materiaal wordt erg snel hard.
 4. Kleur bepalenkleur-bepalen
  Als de kroon of brug vóór in de mond staat, heeft deze meestal een tandkleurige buitenlaag. Samen met uw tandarts zoekt u een geschikte kleur uit.
 5. Noodvoorziening
  Voor uw comfort en ter bescherming van de afgeslepen tand of kies, maakt de tandarts een noodvoorziening (tijdelijke kroon). Eet er geen harde of kleverige producten mee. Ook kunt u in de weken dat de noodvoorziening zit bij deze tand of kies beter niet stoken of flossen. Bij onderhoud wordt gesproken over “plak”. De tijdelijke kroon is daar niet op berekend. Neem bij breuk of losraken van de tijdelijke kroon contact op met uw tandarts.
 6. Vastzetten
  Bij de laatste afspraak past uw tandarts de kroon of brug in uw mond en zet hem vast. Aan de binnenzijde van de kroon of brug brengt hij een snelhardend cement aan. Vervolgens schuift hij de kroon of brug op zijn plaats en drukt hem stevig aan.

Onderhoud van kronen en bruggenonderhoud kronen en bruggen

De dagelijkse mondhygiëne is bij kronen en bruggen extra belangrijk. Vooral het tandvlees rondom de kroon of brug moet u goed reinigen. Een kwetsbare plek, is de rand van de kroon of brug. Daarop kan gemakkelijk tandplak achterblijven. Plak veroorzaakt gaatjes langs de rand van uw kroon of brug en ontsteking van het tandvlees. Poets dit gebied zorgvuldig met een zachte tandenborstel en gebruik tandenstokers, ragers en/of flossdraad. Uw tandarts of mondhygiënist kan u hierbij adviseren.

Krijg ik last van napijn bij de behandeling voor een kroon of een brug?

Na plaatsing kan een tand of kies die van een kroon of een brug is voorzien soms gevoelig zijn. Dit is meestal tijdelijk. Raadpleeg uw tandarts als de gevoeligheid langer dan twee weken aanhoudt of heviger wordt.

Wat kost een kroon of brug?

De kosten voor een kroon of brug hangen af van de soort kroon, het aantal pijlers, het materiaal dat wordt gebruikt en de kosten voor het tandtechnisch laboratorium. Bovendien is het van belang of een opbouw nodig is. Vraag uw tandarts vooraf om een begroting.

Worden kronen en bruggen door de verzekering vergoed?

De vergoedingen variëren per verzekering. In de polis van uw ziektekostenverzekering staat op welke vergoedingen u recht heeft.

Risico’s van kronen, bruggen en facings

De kleur of vorm is niet goed waardoor hij moet worden overgemaakt door het laboratorium

– Chipping of breuk: van een kroon, brug of facing kunnen door het bijten op iets heel hards of door tandenknarsen stukjes porselein afbreken. Als het oppervlakkig is kan het glad gepolijst worden, als de tand zelf is bloot gekomen zal er een nieuwe gemaakt moeten worden.

– Loskomen: Een kroon, brug of facing kan loskomen door falen van het cement of door falen van de tand/kies eronder. In de meeste gevallen kan het werkstuk weer terug geplaatst worden. Als de tand/kies eronder ernstig beschadigd is door breuk of cariës zal er naar een andere oplossing gezocht moeten worden.

– Zenuwproblemen: Het boren in een tand of kies, waarvan de zenuw nog intact is, maakt in feite een wond die enige tijd nodig heeft om te herstellen. Soms kunnen de tanden en kiezen tijdelijk gevoeliger zijn bij warm of koud eten en/ of drinken en/ of bij het bijten op harde dingen. Er is een klein risico dat de zenuw van de gekroonde tand of kies ontstoken raakt en afsterft. Als dat het geval is, zal een wortelkanaalbehandeling nodig zijn om de klachten te verhelpen.

Wilt u gelijk een afspraak maken, klik dan hier.