Vanaf 1 juli 2020 is door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) verplicht gesteld dat zorginstellingen waar meer dan 25 mondzorgverleners werken een patiëntenraad hebben. Ook Tandheelkundig Centrum Volendam heeft derhalve medio 2020 een patiëntenraad opgericht. De eerste leden van de raad zijn benoemd door de directie en beoordeeld door een selectiecommissie. De zittingsduur van de leden van de patiëntenraad is 3 jaar en de leden zijn eenmalig herkiesbaar.

De patiëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van de patiënten van Tandheelkundig Centrum Volendam op het gebied van de zorgverlening. De patiëntenraad komt minimaal 1 maal per kalenderjaar samen, waarvan een notulen wordt opgesteld.

Heeft u suggesties, vragen of opmerkingen voor de patiëntenraad? Dan kunt u deze mailen naar patientenraad@tandheelkundigcentrumvolendam.nl.