Klachten

Omwille van het waarborgen van een goede dienstverlening heeft Tandheelkundig Centrum Volendam een klachtenregeling opgesteld.

Wat te doen als u niet tevreden bent?
De meeste cliënten zijn tevreden over hun tandarts, behandelaar of specialist. Desondanks kan het voorkomen dat u van mening bent dat u verkeerd of onzorgvuldig behandeld of bejegend bent. Het is belangrijk dat u iets met die onvrede doet.

Tandheelkundig Centrum Volendam werkt graag mee aan de oplossing van uw klacht. Voordat u een klacht indient, verzoeken wij u eerst om ons klachtenreglement en algemene voorwaarden aandachtig door te nemen. Wilt u alsnog een klacht indienen? Dan biedt Tandheelkundig Centrum Volendam u verschillende mogelijkheden aan om uw klacht kenbaar te maken:

1.Direct, ter plaatse aan een medewerker van onze receptie of administratie of aan de betrokken specialist of medewerker, eventueel in het bijzijn van een lid van de directie.
2.Schriftelijk per brief of e-mail.
3.Via het klachtenformulier hieronder.

Communicatie rondom klachten en de behandeling daarvan

De meeste klachten berusten op een communicatiestoornis of niet volledige informatieverstrekking en kunnen snel en ter plekke worden opgelost. Het is daarom raadzaam om eerst de betrokken behandelaar de gelegenheid te geven uw klacht af te handelen.

Komt u er samen niet uit, dan dient u uw klacht altijd schriftelijk in te dienen. Dit kan bij ons via onze interne klachtenfunctionaris of extern via een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Binnen 3 werkdagen ontvangt u van onze interne klachtenfunctionaris een ontvangstbevestiging. Binnen 14 werkdagen informeren wij u over het verloop en de procedure van uw klacht.

Interne klachtenfunctionaris

Onze interne klachtenfunctionaris draagt bij aan het optimaliseren van de werkprocessen rondom de klachtenprocedure. De klachtenfunctionaris is tevens belast met het bewaken van de voortgang van de behandeling van de ingediende klachten. Onze functionaris draagt er zorg voor dat de ingediende klachten, afhankelijk van de aard daarvan, bij de betrokken behandelaar terecht komen. De klachtenfunctionaris kan ook optreden tussen u en de betrokken behandelaar om tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing te kunnen komen.

Voor het indienen van een klacht bij onze interne klachtenfunctionaris kunt u gebruik maken van het klachtenformulier onderaan deze tekst.

Externe onafhankelijke klachtenfunctionaris

Via de beroepsgroep KNMT zijn wij aangesloten bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Geschilleninstantie

Indien een klacht niet met tussenkomst van een klachtenfunctionaris kan worden afgehandeld staat de weg open naar een onafhankelijke geschillencommissie. Ook voor deze geschilleninstantie kunt u terecht bij KNMT www.knmt.nl.

Andere adressen

Naast deze interne en externe regelingen zijn er voor u nog meer manieren waarop u uw klacht kunt indienen. Afhankelijk van het doel dat u nastreeft, kunt u bij verschillende instanties terecht. Zo is het mogelijk om uw klacht aan te kaarten bij een burgerlijk rechter, het Tuchtcollege voor de gezondheidszorg, de Inspectie voor de volksgezondheid of zelfs bij de Economische Controledienst. Het is uiteindelijk aan uzelf om te beslissen waar en op welke manier u uw onvrede kenbaar maakt. De meeste klachtmogelijkheden sluiten elkaar niet uit en kunnen zelfs tegelijkertijd worden gebruikt.

Zorgbelang

Heeft u ondersteuning nodig bij uw keuze waar uw klacht in te dienen, dan kan Zorgbelang Nederland u verder helpen. Zorgbelang biedt u informatie over de gezondheidszorg en kan u kosteloos adviseren en ondersteunen bij het indienen van uw klacht.

Tandheelkundig Informatie Punt (TIP)

U kunt ook telefonisch advies inwinnen bij het tandheelkundig informatiepunt (TIP is telefonisch bereikbaar: tel. 0900-202 5012 (€ 0,90 per gesprek)).
Het TIP is een initiatief van de KNMT.


klachtenregeling

  • voor interne klachtenfunctionaris

    U heeft een klacht omdat u meent niet goed of onzorgvuldig behandeld te zijn door een van onze specialisten/medewerkers. Vul onderstaande gegevens in en omschrijf uw klacht zo kort en duidelijk mogelijk. Wij zullen uw klacht met zorg en discreet behandelen en het intern bespreken met de betrokkene(n). Binnen een termijn van maximaal twee weken informeren wij u telefonisch over uw klacht.
  • Voor een snelle en zorgvuldige behandeling van uw klacht vragen wij u uw klacht zo concreet mogelijk te beschrijven: wat is de aard en omvang van het probleem, wat en/of wie betreft het? Hoe lang speelt het al; heeft het zich één of meerdere keren voorgedaan?
  • Indien relevant: als u al een idee heeft over een mogelijke oplossing of anderszins de reactie die u van ons wenst: Wat zou dat dan zijn?
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.