Het project ‘Gezond en gemotiveerd aan de slag’ is eind 2019 uitgevoerd binnen onze praktijk. Dit project is mede mogelijk gemaakt door het Europees Sociaal Fonds van de Europese Unie en wordt hieronder kort omschreven.

Het thema van het project was het bevorderen van gezond en veilig werken, waaronder een gezondere leefstijl, het terugdringen van werkstress en ongewenst gedrag in de werksfeer. De doelgroep van het onderzoek waren alle medewerkers van Tandheelkundig Centrum Volendam. Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met Verzuimteam.nl, de arbodienstverlener waarbij wij als praktijk bij zijn aangesloten. Zij zijn ingeschakeld voor het uitvoeren van een PMO (Preventief Medisch Onderzoek).

Hiervoor zijn de betrokken medewerkers uitgenodigd deel te nemen aan een digitaal medisch onderzoek via de arbodienst. Op basis van de uitslagen zijn medewerkers individueel, indien aan de hand van de ingevulde vragenlijst daar aanleiding toe was, uitgenodigd voor een vervolg in de vorm van een inzetbaarheidsonderzoek, een gezondheidspeiling of een combinatie van beiden. Er zijn daarnaast ook werkplekonderzoeken uitgevoerd waarbij individuele adviezen zijn gegeven. 

Het project heeft geleid tot een beter beeld van de stand van zaken rond duurzame inzetbaarheid in de organisatie en tot bepaalde veranderingen in het beleid, die zijn gericht op het verbeteren van de duurzame inzetbaarheid. Het project draagt nu en in de toekomst bij aan de gezondheid / vitaliteit van de medewerkers.