Onno Kooren

Onno Kooren rondde zijn opleiding tot tandarts in 2000 af aan het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA), om zich daar vervolgens te specialiseren tot orthodontist (2004-2008).

Onno Kooren is lid van de KNMT. (Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde).

BIG-nummer: 19054431602

In de drie jaren die volgden was ik verbonden aan zowel ‘de Boortoren’ als aan het Medisch Centrum Alkmaar. Daarna heb ik altijd goede contacten onderhouden met mijn oud-collega’s in Volendam. Dat kwam mede omdat de kaakchirurgen van Marina Clinic –Ignaz van der Tol, Andreas Jovanovic, Roel Snijders– ook werkzaam zijn bij Medisch Centrum Alkmaar. Toen ik werd gepolst over een terugkeer naar de Sportlaan hoefde ik dan ook niet lang na te denken. Je weet hoe het in Volendam is georganiseerd. Alles is top geregeld. Men was destijds altijd bereid om te investeren in nieuwe ontwikkelingen en daar is gelukkig niets aan veranderd. Ik werk tegenwoordig in het MCA bijvoorbeeld met ‘onzichtbare’ beugels met blokjes aan de binnenkant van het gebit en er zijn vandaag de dag mogelijkheden om beugeltrajecten te versnellen in samenwerking met de kaakchirurg. Dat zijn zaken waarmee je je kunt onderscheiden. En dat is wat men wil bij Tandheelkundig Centrum Volendam; streven naar de best mogelijke vorm van mondzorg. Het is geweldig als je de ruimte krijgt om je te ontwikkelen.