Jitse Huisinga is in 2020 als tandarts afgestudeerd aan het Academisch Centrum Tandheelkunde in Amsterdam. Sinds september 2020 is hij drie dagen per week werkzaam bij Tandheelkundig Centrum Volendam. De overige 2 dagen werkt hij in een praktijk in Castricum.

Als net afgestudeerde tandarts staat zijn ontwikkeling in het beoefenen van de algemene tandheelkunde centraal en is hij nog aan het ontdekken in welk deel van de tandheelkunde hij zich verder zou willen verdiepen.

Jitse is aangesloten bij de KNMT. (Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde).

BIG-nummer: 59928256402